FN Museets Webshop
FN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55 

SIDSTE NYT

Chef for Flyverstaben besøger FN Museet.

Onsdag den 19. august besøgte generalmajor M.A.L.T. Nielsen, chef for Flyverstaben FN Museet.

Efter en guidet rundvisning i museet blev orienteret om museets drift, udvikling og udfordringer.

Besøget blev afsluttet med en rundvisning i Kammeratstøtteordningens Veteranhjem barak H15 og H16.

Formålet med besøget var at givet generalmajoren indtryk af FN Museets indhold og mulige samarbejdsrelationer. Gæstebogen vidner og en god dag, hvor generalmajoren skriver: ”Tusinde tak for en fremragende rundvisning i museet og lejren. Det var berigende og et stærkt vidnesbyrd om det arbejde i udfører og den gavn, det gør!” sign: generalmajor M.A.L.T. Nielsen, chef FLV.


Fra venstre kustode Niels Ole Piil, adjudant Espen V. Holk, Generalmajor M.A.L.T. Nielsen, Jørgen Fried Pedersen, FN Museet og kustode Niels Danielsen
 


Donation fra Sydbank

FN Museet modtog forleden dag en donation på 9.200 kr. til istandsættelse af vores kustodeværelser. Den glade giver var Sydbank i Padborg, som til daglig er museets bankforbindelse og de syntes, at det ansøgte beløb lige havde en størrelse og det formål, der faldt inden for deres lokale ønsker.

Erhvervskunderådgiver John Elkær besøgte FN Museet med den store check, som vi er meget taknemmelige for at modtage. Efter en rundvisning i hele museet, fik vi lejlighed til at forevige overrækkelsen.

Dele af beløbet er allerede brugt til nye senge, sengetøj og gulve i kustodeværelser-ne, medens den indkøbte maling først vil blive brugt i vinterpausen.

Det er en glæde for os at Sydbank nu også er synlige på FN Museet. Det cementerer det gode samarbejde vi har i dagligdagen. 


Erhvervskunderådgiver John Elkær, Sydbank flankeret af ugens kustode Ernst Kristensen (th) og museets formand Per Amnitzbøl Rasmussen (tv), under overrækkelsen der fandt sted foran museets Æresvæg.

 
Veterancap med veteranmærke
Kan nu købes i FN Museet for 80 kr.
webshop veterancap
Digitalisering af Missionsbøger


Missionsbøgerne vil, i takt med at de blevet digitaliserede,
blive lagt ud på De Blå Baretters hjemmesiden.
Kilk her og se hvor langt de er nået
 
 


FN Museet i Frøslevlejren er stiftet i 1990. Det er museets formål at sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat fra De Forenede Nationer og NATO har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden gennem militær, politimæssig eller humanitær indsats siden FN´s start


FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem


Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet