FN Museets Webshop


Nyhed på webshoppen


Jubilæumspolo 2016

Udleveres til stævnet d. 24/9 i Holstebro, kan dog sendes mod merbetaling.


Pris: 180 kr.

25 års Mindemedaljesæt
Balkan

Pris: 225 kr. + evt. porto
Et sæt = stor medalje, miniature og bånd (sild)

FN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55 

SIDSTE NYT

Kosovo obelisk er kommet på museum

FN Museets tungeste museumsgenstand er nu den marmorobelisk, som i over ti år prydede indkørslen til den danske lejr Camp Olaf Rye i Kosovo.


Fire stærke veteraner, en kran og en solid palleløfter skulle der til at sætte FN Museets nyeste udstillingsgenstand på plads i Frøslevlejren. Så nu kan de over 10.000 danske veteraner, som har gjort tjeneste i KFOR-styrken i Kosovo, igen komme tæt på Camp Olaf Ryes vartegn – marmorobelisken, der har stået ved indkørslen til lejren og har inskriptionen: THE DANISH BATTALION.


Da Danmark lukkede sin sidste selvstændige lejr i KFOR-styrken, efter hold 21 i februar 2010, blev der hjemtaget en del effekter af museal værdi, heriblandt var også marmorobelisken, der nu er kommet ”hjem” til FN Museet. I første omgang havnede den på et depot i Oksbøllejren, hvor den ikke fandt anvendelse og vel bare lå i vejen, men heldigvis for FN Museet, var der en venlig sjæl der tænkte mere eftermæle end losseplads, og på den måde havnede denne smukke marmorobelisk et sted hvor den både er velanskrevet og en meget kærkommen erindring om Kosovo-missionen.


Kosovomissionen startede i efteråret 1999, hvor 800 danske soldater blev udstationeret og ret hurtigt blev forøget til 880 soldater, som blev det højeste antal ad gangen. Antallet af danskere blev i takt med at situationen blev mere rolig, trappet ned til 300 i 2009, for endeligt at falde til 35, som er det antal Danmark stadig bidrager med. Camp Olaf Rye blev afhændet i februar 2010, hvor de danske soldater flyttede til den franske lejr Novo Selo lidt syd for Mitrovice.Marmorobelisken og en dansk soldat foran indgangen til Camp Olaf Rye i Kosovo.
Foto Forsvaret.Obelisken på plads i FN Museet i Frøslevlejren.
Foto Ole Stokholm.

Gæst nr. 10.000 i FN Museet


Familien Bennedikte og Martin Bækmand, med børnene Jonas på 11 år og Mikala på 14 år, blev FN Museets gæster nr. 10.000 i 2016.

Den 24. juli – i 27 grades varme – dumpede familien Bækmand fra Frederikssund ind i et svalt FN Museet, som dagens sidste gæster, uvidende om at netop de blev museets gæster nr. 10.000 i denne 24. sæson for FN Museet.

De var på familieferie i det sønderjyske og havde valgt netop denne søndag til et besøg i Frøslevlejren. Efter en hyggelig rundtur til lejrens øvrige museer, blev FN Museet dagens sidste oplevelse i lejren.

Familien havde bekendte der havde været i FN-tjeneste, hvorfor museet da lige skulle med på oplevelseskalenderen. At det så skulle ende med et fotografi og tilbud om gratis is, vand og souvenirs, havde de ikke regnet med. Efter rundturen i museet valgte en meget beskeden familie Bækmand, at modtage hver en af FN Museets mønt.

Selvom årets gæst nr. 10.000 i år ligger en uge senere end i 2015, er det fortsat FN Museets målsætning at nå op på over 20.000 gæster i denne sæson.Bennedikte og Martin Bækmand sammen med børnene Jonas og Milkala,
samt ugens kustode Vagner Sørensen, i FN Museets indgangsparti.

 
Gratis adgang forsætter i 2016

Åbningstider i 2016:

FN Museet har åbnet
19. marts - 5. november
fra kl. 09.00 - 17.00.
 

 


FN Museet i Frøslevlejren er stiftet i 1990. Det er museets formål at sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat fra De Forenede Nationer og NATO har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden gennem militær, politimæssig eller humanitær indsats siden FN´s start


FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem

Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet