Bestyrelsen
Protektion
Museets vedtægter
Bestyrelsen informerer

FN Museets Webshop
FN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Museets organisation.

FN Museet, der blev stiftet den 22. september 1990 og blev indviet i 1992, drives af en bestyrelse på 7 mand suppleret med 3 suppleanter, som altid deltager i bestyrelsesmøderne.

Desuden har museet et præsidium, som pr. 1. januar 2020 har følgende medlemmer:

 • Formand: Oberst Jens Lønborg
 • Næstformand: Oberstløjtnant P.L. Henrichsen
 • Rigspolitichefen Thorkild Fogde (varetages af vicepolitiinspektør Verner Petersen, Kolding politi)
 • Generalmajor F. Mathiasen
 • Brigadegeneral P.K. Pedersen
 • Oberst K. Bache
 • Oberst Kurt Mosgaard
 • Oberst Palle Mikkelsen
 • Oberst Lars Mouritzen
 • Landsformand Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner

Det er Præsidiets opgave at rådgive og inspirere bestyrelsen i dens arbejde med driften af museet.

Derudover har museet udnævnt et antal ambassadører, som for tiden er:

 • Major Lorenz C. Asmussen
 • Major Bent Agger
 • Jørgen Fried Pedersen

FN Museets ambassadører har ingen pligter over for bestyrelsen

FN Museet er associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Museet deltager aktivt i museumsrådets arbejde, og er dermed en del af det specielle sønderjyske museumsarbejde.

FN Museet indgår i Forsvarets Museumskommission, ligesom museet kan modtage kasseret materiel fra Forsvaret.

FN Museet er medlem af Danske Hærhistoriske Museer.

Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet