Bestyrelsen
Museets vedtægter
FN Museets Webshop
FN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Museets organisation.

FN Museet - Danmarks Internationale Veteranmuseum, der blev stiftet den 22. september
1990 og blev indviet i 1992, drives af en 
bestyrelse på 7 mand suppleret med 3 suppleanter,
som altid deltager i bestyrelsesmøderne.

Desuden har museet et præsidium, som pr. 1. marts 2023 har følgende medlemmer:

 • Formand: Oberst Jens Lønborg
 • Næstformand: Oberstløjtnant P.L. Henrichsen
 • Generalmajor F. Mathiasen
 • Oberst Palle Mikkelsen
 • Oberst Lars Nygaard
 • Kommandør Thomas Stig Rasmussen
 • Politikommissær Mogens  Hougesen, Aalborg politi
 • Oberst K. Bache
 • Oberst Kurt Mosgaard
 • Landsformand Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner

Det er Præsidiets opgave at rådgive, støtte og inspirere bestyrelsen i dens arbejde med driften
af museet.

Derudover har museet udnævnt et antal ambassadører, som for tiden er:

 • Major Lorenz C. Asmussen
 • Major Bent Agger
 • Jørgen Fried Pedersen

FN Museet - Danmarks Internationale Veteranmuseum ambassadører har ingen pligter over for
bestyrelsen

FN Museet - Danmarks Internationale Veteranmuseum er associeret medlem af Museum
Sønderjylland. Museet deltager aktivt i museumsrådets arbejde, og er dermed en del af det
specielle sønderjyske museumsarbejde.

FN Museet - Danmarks Internationale Veteranmuseum indgår i Forsvarets
Museumskommission, ligesom museet kan modtage kasseret materiel fra Forsvaret.

FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet