Udførelse af visioner
Økonomi og fonde
Særudstillinger
Afslutning


FN Museets WebshopFN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Generelt.

Ethvert museum i denne verden er unikt. Uanset hvilket emne museet dyrker, er det enestående, idet det arbejder på helt sin egen måde og efter sin helt egen metode.

Indsamling, opbevaring og formidling af budskabet er museets egen verden, dog i tæt samarbejde og i overensstemmelse med den øvrige museumsverden.

Museets emne kan være endog overordentlig sammenlignelig med andre museer med tilsvarende emneområde, men måden at udføre arbejdet og opgaverne på, vil altid være speciel for netop dette museum.

Det er meget afgørende, at alle som er involverede i arbejdet holder sig det for øje, og at de alle tænker og føler det samme for deres virksomhed, således at de stedse er i overensstemmelse med museets idegrundlag og visioner.

Det er afgørende for museets fremtid og virke, at alle medarbejdere, præsidium og bestyrelse er begejstrede for ideen og visionerne, og at de alle i tanke og handling arbejder frem mod en offentlig anerkendelse og respekt omkring museets arbejde.

Disse overvejelser skal naturligvis ikke blot opfattes som en generel betragtning omkring museumsarbejde, men her helt specielt om FN Museet i Frøslevlejren.

Visioner.

Det er FN Museets klare målsætning, gennem indsamling af dokumentation og effekter, at registrere, opbevare og udstille disse ting for at kunne dokumentere og formidle information om:

Hvad var grunden til at udsende danske i international tjeneste?
Hvor og hvornår blev missionerne gennemført?
Hvad gik tjenesten ud på?
Hvordan blev tjenesten udført?
Hvad var grunden til at missionerne ophørte?
Hvad skete der efter at danske enheder og mandskab afsluttede missionerne?
Hvordan var dagligdagen for mandskabet?
Hvordan var personellet iklædt til opgaverne?
Hvilke køretøjer, skibe og fly blev anvendt?
Hvordan blev de deployeret og reployeret?
Hvordan var forplejningen?
Hvordan boede personellet?

Museet vil ikke opbevare og udstille våben.

Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet