Omsætning af visioner
Økonomi og fonde
Særudstillinger
Afslutning


FN Museets WebshopMuseet for
Danmarks Veteraner
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Indledning og idegrundlag.

Ethvert museum er unikt og uanset hvilket emne museet dyrker, er det enestående, idet det arbejder på helt sin egen måde og efter sin helt egen metode.

Museets emne kan være endog overordentlig sammenlignelig med andre museer med
tilsvarende emneområde, men måden der arbejdes på, hvor man har sit hovedfokus og ikke
mindst hvordan man formidler viden på, vil altid være speciel for netop det enkelte museum.

Det er afgørende for museets fremtid og virke, at alle medarbejdere, præsidium og bestyrelse er begejstrede for ideen og visionerne. At de alle i tanke og handling arbejder frem mod de opsatte mål og visioner og dermed skabe offentlig anerkendelse og respekt omkring museets arbejde.

For at nå i mål med projektet FN Museets - Danmarks Internationale Veteranmuseum er det
naturligvis af afgørende betydning, at alle som er involverede i arbejdet omkring museet
holder sig formål og visioner for øje, alle tænker og føler det samme for vores projekt FN
Museets - Danmarks Internationale Veteranmuseum, således at alle til stedse arbejder imod
samme mål.

Ovenstående overvejelser skal naturligvis ikke blot opfattes som en generel betragtning
omkring museumsarbejde, men er her helt specielt møntet på Museet for Danmarks Veteraner i Frøslevlejren.


Visioner.


Det er Museet for Danmarks Veteraner klare målsætning, gennem indsamling af dokumentation og effekter, at registrere, opbevare og udstille ting relateret til
historierne omkring Danmarks internationale engagementer og ikke mindst de tusindvis af
danskere, som i den forbindelse har være udsendt til alle ender af verden.

Alt dette med det ene formål, at kunne formidle og videregive historierne om:

 • Hvad var grunden til at udsende danskere i international tjeneste?
 • Hvor og hvornår blev missionerne gennemført?
 • Hvad gik tjenesten ud på?
 • Hvordan blev tjenesten udført?
 • Hvad var grunden til at missionerne ophørte?
 • Hvad skete der efter at danske enheder og mandskab afsluttede missionerne?
 • Hvordan var dagligdagen for de udsendte?
 • Hvordan var personellet iklædt og udrustet til opgaverne?
 • Hvilke køretøjer, skibe og fly blev anvendt?
 • Hvordan blev de deployeret og reployeret?
 • Hvordan var forplejningen?
 • Hvordan boede personellet?

Museet vil ikke opbevare og udstille våben.

FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet